Bezva řidiči

Jezdi s nejlepšími a nejodvážnějšími řidiči na světě.

Jezdi s týmem až 18 nejbláznivějších chlapíků na světě. Zajisti jim dostatečné přestávky, starej se o jejich výcvik a nech je znovu absolvovat testy v autoškole, pokud budou přistiženi při překračování povolené rychlosti. A protože nejsi žádná kancelářská krysa, budeš také sedět za volantem.